Event

SIX Nordic Event 2014: Sociala Experiment

Vad?  SIX Nordic bjuder in dig till ett samtal kring frågan: Hur kan vi göra sociala experiment som leder till kunskap och systemisk förändring i ett nordiskt sammanhang? Klicka här för att se hela programmet.

SIX Nordic Event 2014 arrangeras dagen efter Social+ heldagskonferens på samma ämne. Läs mer om den konferensen här. Observera att de flesta av passen kommer att hållas på danska.

Vad är sociala experiment? Enligt ordboken, är det ett ”vetenskapligt test som ska illustrera något, bekräfta eller avvisa en viss hypotes eller leda till en uppfinning”. Ett bra socialt experiment är ett välplanerat och systematiskt test av en ny lösning för en social utmaning, vilket ger oss värdefull kunskap om hur och om en ny lösning skapar förväntade sociala värde. Goda sociala experiment genererar praktiskt inriktad kunskap, visar etisk hänsyn till de inblandade, och balans mellan att minimera risk och främja innovation.

Varför sociala experiment? Alltför länge har området social innovation (särskilt i Danmark) präglats av en happy-go-lucky strategi som har lett till ett stort antal begränsade och kortlivade utvecklingsprojekt utan betydande inverkan. Dessutom har ett starkt fokus på bevis och utvärdering lämnas alldeles för lite utrymme för innovation. Men om vi ska kunna skapa nya lösningar på de komplexa sociala utmaningar vi står inför, måste vi ägna mycket mer tid och ansträngning för den experimentella fasen social uppfinning, där vi kvalificerar, konkretisera och testar våra nya idéer och uppfinningar innan vi ser dem som (potentiella) sociala innovationer. Dessa experiment kräver ett nytt tankesätt. Därför måste vi vara beredda att ta risker och ändra vår inställning till social innovation – frågan är hur?

Vad är SIX Nordic: SIX Nordic är ett nätverk, där människor som arbetar med social innovation i Norden kan lära av varandras misslyckanden och framgångar i sina försök att finna innovativa lösningar på sociala problem.

SIX Nordic är först och främst ett online-nätverk av nordiska sociala innovatörer. SIX Nordic anordnar även årliga evenemang, där sociala innovatörer möts för att diskutera framtida åtgärder för social innovation i Norden.

SIX Nordic är för alla som arbetar med och är intresserade av social innovation i Norden: sociala innovatörer, offentliga och privata organisationer, forskare och praktiker. Följ SIX Nordic på www.sixnordic.org, Facebook och Twitter.

Datum: December 1, 2014 – December 2, 2014:

Var: Köpenhamn7

Pris: 800 DKK

Anmäl dig här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *