MSI_100SocialaInnovationer_vert

Vad är 100 sociala innovationer?

Initiativet 100 sociala innovationer lanserades våren 2015 då vi startade nomineringsprocessen och efterlyste exempel på sociala innovationer. Utav drygt 50 nomineringar, valdes 11 innovationer ut som presenterades och lyftes fram på Social Innovation Summit 2015:

Yallatrappan, SWOPshop, Peppy Pals, IT-Guide, Odlingsnätverket i Seved, My Dream Now, Rude Food, Macken, Svenska med baby, Aldrigensam och Skjutsgruppen.

År 2016 valdes ytterligare 10 sociala innovationer ut:

Just Arrived, Matmissionen, Handiscover, Inter Business Index (f.d. Human Centered Business Index), Co Grow, Trine, Go Speak Up, Kort om samhället, Fritidsbanken och Goda Gårdar.

Nomineringen fortsatte fram till 1 maj 2017. Därefter gjordes ett urval och alla som nominerats kontaktades. Slutligen har 100 exempel valts ut att ingå i en bok med goda exempel på sociala innovationer, som lanserade den 14 november i samband med Social Innovation Summit 2017.

Syntolkning: Collage med 10 bilder. Man håller upp solpanel, klädhög, cirkel med föräldrar med småbarn i knät håller upp händerna, pärlarmband med texten ”Aldrig Ensam”, illustration från Handiscover, skiss på MydreamNows logga, människor sår jord, en banan och Rude Food-broshyrer, Skjutsgruppens logga och screenshot på SpeakUP!s app.

Varför 100 sociala innovationer?

Det finns ett stort behov av att förklara vad som menas med social innovation och vilken roll social innovation spelar/kan spela i vårt samhälle idag och i framtiden.

Hur kan social innovation hjälpa oss att möta våra stora samhällsutmaningar, hur ser dessa innovationer ut och vad kan man göra för att stödja utvecklingen av fler sociala innovationer? Det är några av de frågor vi vill närma oss med projektet 100 sociala innovationer.

Genom att lyfta fram historier och konkreta exempel på just sociala innovationer, såväl större bredare samverkansprojekt som enskilda innovatörsprojekt vill vi belysa bredden i och möjligheterna med social innovation. Och kanske kan vi på så vis hitta, identifiera och lyfta fram de sociala innovationer av idag som har potential att bli morgondagens stora sociala innovationer.

Vad menas med social innovation?

Syntolkning: Orange cirkel med texten: ”Social innovations are new ideas that meet social needs, create social relationships, and form new collaborations. These innovations can be products, services, or models addressing unmet needs more effectively.”

Mötesplats Social Innovation utgår från följande definition: Social innovation är innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar.

Sociala innovationer är ofta tvärsektoriella i sin karaktär av flera skäl; de strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper såväl ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, de är ofta brukar- och medborgarorienterade vilket innebär deltagande från såväl privat, offentlig som idéburen sektor. Social innovation kan vara såväl småskalig och lokal som av större systemförändrande karaktär.

Läs mer om social innovation som begrepp här.

Kriterier och urval

De kriterier utifrån vilka vi och våra partners gör vårt urval av sociala innovationer är:

• Vilken samhällsutmaning adresserar innovationen?
• På vilket sätt är initiativet/idén nyskapande?
• Beskriv hur innovationen är genomförbar och har introducerats i samhället/på marknaden.
• Vilken spridning och effekt har eller förväntas innovationen få?

För att säkerställa att vi når ut så brett som möjligt, såväl geografiskt som över sektorer, har vi testat konceptet och idén i olika workshops. Workshop-deltagarna arbetade kring fyra huvudfrågor:

• Hur säkerställa att 100 sociala innovationer hittas i Sverige?
• Hur skapa delaktighet i processen?
• Vad är viktigt att lyfta fram i projektet?
• Är det något vi missat, som vi borde lyfta upp i projektet?

Utifrån de diskussioner som fördes under dessa tillfällen har vi tagit fram kriterierna.

Vilka står bakom projektet?

Projektägare och initiativtagare till 100 sociala innovationer är Mötesplats Social Innovation.
Projektledare är Erika Augustinsson och Anna Landeborg.
Partners och referensgrupp är Forum Idéburna Organisationer med social inriktning, Coompanion, Impact Hub och Entreprenörskapsforum.

Läs allt vi skrivit om 100 sociala innovationer här »

Beställ boken

100 sociala innovationer – som kan förändra Sverige lyfter fram historier och konkreta exempel på sociala innovationer runtom i Sverige såväl större bredare samverkanssatsningar som enskilda innovatörer och entreprenörer, för att belysa bredden i och möjligheterna med social innovation.

Boken finns att köpa i närmsta bokhandel eller i de vanligaste näthandlarna.