SOCAP

Politikens roll för ökat fokus på samhällseffekter i investeringar och ekonomi

Temat om politikens roll kom på tapeten i olika former och i en rad olika sessioner under SOCAP13. Helt klart är att politikens roll är viktig, men också att den förändras i takt med att nya samverkansmönster växer fram för att adressera samhällsutmaningar. Det kan röra skilda områden som klimat, hälsa, miljö, jobb, fattigdom och utanförskap.

President Obama ser impact investment som en del i USAs ekonomiska strategi, underströk Jonathan Greenblatt, under en plenarsession. Han är president Obamas chef för Office of Social Innovation and Civic Participation men också en av dem som kommer att ingå i den arbetsgrupp om impact investment som initierades av Storbritanniens premiärminister David Cameron i juni i år i anslutning till G8-mötet. Arbetsgruppen, vars sammansättning annonserades i samband med SOCAP13, kommer att rapportera sitt arbete om ett år och ge policyrekommendationer. Samtidigt har OECD satt igång ett arbete för att utforska hur impact investment kan bidra till global samhällsutveckling.

Ett tema som blev allt tydligare var att impact investment utmanar våra föreställningar om gränsdragningarna och rollfördelningen mellan aktörer i privat, offentlig och tredje sektor. Gränserna blir alltmer flytande, och med samhällsutmaningarna i fokus blir nya samarbeten korskopplingar mellan områden allt viktigare i ett mer holistiskt och långsiktigt angreppssätt.

Under konferensen var hälsa och hav två fördjupningsteman som illustrerade detta konkret. Inom hälsoområdet var det exempelvis tydligt att för att komma åt globala hälsoproblem behöver investeringar, oavsett om de kopplas till en åldrande befolkning i västvärlden eller fattigdom och utanförskap globalt, behöver inriktas på att skapa goda förutsättningar för hälsa. Därmed kopplas bland annat tillgång till hälsovård tydligt samman med till exempel boendeförhållanden, försörjning och utanförskap.

Bland många konkreta exempel fanns M2M, Mother to Mother, där HIV-positiva gravida mödrar får hälsocoachning av kvinnor som har erfarenhet av samma situation. Initiativet startade i Sydafrika, men har varit så framgångsrikt att det nu håller på att integreras i det offentliga hälsosystemet i bl a Kenya. Boken Solution Revolution som lanserades i samband med SOCAP13 är späckad med exempel från hela världen som illustrerar hur företag, offentlig sektor och samhällsentreprenörer i nya samarbetsformer löser svåra samhällsproblem.

Regelverk och marknaders funktionssätt var ett annat tema där politikens roll kom i fokus i många sessioner. Bland annat dök detta upp i flera sessioner som tog upp den starka framtidstrenden med framväxten av vad som kallas ”the collaborative economy” eller ”the sharing economy”. Denna trend bygger bland annat på ett skifte från ägande till tillgång som bas för konsumtion och sociala plattformar som gör det möjligt att dela på bilar (ex Uber), hus (ex AirBnB), kunskap och tid (ex Taskrabbit) och mycket mer.

Natalie Foster, som nyligen lanserat sajten och nätverket Peers för att stödja framväxten av ”the sharing economy” menade att vi kan omdefiniera hur vi skapar värde och bygger affärer, hur vi hushåller med jordens resurser och hur vi skapar mening och bygger gemenskap och tillit. Hon underströk politikens roll för att omforma och anpassa regelverk och institutioner för att kunna möta denna utveckling. Nathalie Foster förde tillsammans med Jeremiah Owyang och Hunter Lovins ett intressant resonemang om att politiken har en viktig roll i att skapa ett skifte från vad de kallade den degenerativa ekonomin, som de menade att vi nu befinner oss i, mot en regenerativ ekonomi. En sådan regenerativ ekonomi har spelregler som ger företag incitament för att skapa affärer på att stärka utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Alla tre tycktes ense om att ”the collaborative economy” är ett viktigt inslag i ett sådant skifte. Jeremiah förutspådde att ett stort kliv framåt kan ske när stora företag på allvar sätter igång och samskapar med enskilda användare och medborgare och gör dem till en integrerad del av sina värdekedjor.

Läs mer om SOCAP här
Se livesändningar från SOCAP13 här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *