Syntolkning: Blond kvinna med blåa ögon i fokus tittar på kvinnor mittemot.

Bakgrund

Som en del i arbetet med kunskapsspridning inom helt nya områden ingår det att verka som en samlande mötesplats för de olika aktörerna och intressenterna inom våra fokusområden. Mötesplats Social Innovation initierar och bygger nätverk runt nya områden och vi agerar rådgivare när det efterfrågas. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att delta i någon av våra nätverk, eller om du vill starta ett nytt nätverk och vill prata mer.

Syntolkning: en kedja av utklippta pappersmänniskor på rad med ett gult bakljus.

Forskarnätverket

Syftet med forskarnätverket är att utveckla en bas och mötesplats för forskare inom social innovation. Tanken är att arbetet kommer att fokusera på att utveckla samarbetet mellan olika regioner och forskningsmiljöer i landet samt att främja och uppmuntra pågående och ny forskning om social innovation. Alla forskare som är intresserade av ämnet välkomnas som medlemmar i nätverket.

Är du forskare och vill vara med i nätverket gå gärna med i vår Facebook-grupp eller LinkedIn-grupp och kontakta Jens Sjölander (jens.sjolander@mau.se) för mer information.

Syntolkning: Människor sitter på stolar längsmed ett fönster i motljus.

Internationellt nätverk

Social innovation är en växande global rörelse och Mötesplats Social Innovation har tät kontakt med flera internationella nätverk inom området. Bland annat är Mötesplats Social Innovation en del av Social Innovation Exchange, SIX , en global plattform för att främja social innovation genom att dela erfarenheter och kunskap. Mötesplats Social Innovation har under flera år samarbetet med Social Capital Market i San Fransisco, SOCAP. SOCAP arrangerade tillsammans med MSI Socap – Designing The Future i Malmö. Tillsammans med Tillväxtverket har Mötesplats Social Innovation varit Sveriges representant i den gruppering som på uppdrag av Nordiska Ministerrådet gjort en kartläggning av initiativ som främjar utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag i Norden. Mötesplats Social Innovation har varit del EUs expertgrupp GECES som tagit fram metoder för att mäta effekter av sociala företag och sociala innovationer.

Vi har upparbetade och goda kontakter med ledande aktörer såsom Nesta, The Young Foundation, Social Capital Market – SOCAP i San Francisco, SIE – Social Innovation Europe, Stanford Social Innovation Review, Den Sociale Kapitalfond i Danmark, EU-kommissionen, EUCLID, SITRA i Finland, Politecnico di Milano, Parsons New School i New York, La 27e Region i Frankrike, Mars i Kanada m.fl. Vi har även vid ett flertal tillfällen varit med som expertutvärderare för EU.s forskningsprogram för social innovation och socialt entreprenörskap.