Vårt team

Anna Landeborg
Projektledare
0702-22 07 11
anna.landeborg@mau.se
Anna Landeborg kommer från näringslivet med erfarenhet från olika branscher i roller som projektledare, produktchef och key account manager. Hon har även drivit egen konsultverksamhet inom språk och kommunikation. De senaste 10 åren har Anna jobbat med lärande, konceptutveckling och förändringsledning på EFL vid Ekonomihögskolan i Lund och Celemi International, och hon är utbildad processledare och Future Café-animatör. Hennes specialitet är projekt inom organisationsutveckling, förändringsledning och social innovation.

På MSI leder Anna projekt inom social innovation som till exempel Social Innovation Summit – Sveriges årliga mötesplats för social innovation, och samverkansprojektet Social Innovation Skåne.
E-mailLinkedIn
Erika Augustinsson
Ansvarig kommunikation och policy
072-526 40 09
erika.augustinsson@mau.se
Erika Augustinsson har arbetat med social innovation och samhällsentreprenörskap i olika former sedan 2004 bland annat på tankesmedjan Global Utmaning och vid KK-stiftelsens program för samhällsentreprenörskap. Hon är författare till boken Tjäna pengar och rädda världen som kom ut 2009.

På MSI arbetar hon med strategier för områdets utveckling med fokus på policy och kommunikation. Hon har varit med i EU:s expertgrupp GECES för utvecklingen av metoder för resultatmätning samt driver arbetet med resultatmätning på MSI. Erika har även haft uppdrag som expertutvärderare för forskningsansökningar med tema social innovation bl a inom EU:s ramprogram och Horizon.
E-mailLinkedIn
Hanna Sigsjö
Verksamhetsledare
070-965 54 33
hanna.sigsjo@mau.se
Hanna Sigsjö har sedan 2000 drivit och utvecklat sektorsövergripande innovationsarbete i gränslandet mellan akademi, privat, offentlig och ideell verksamhet. Hon har flerårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete där många parter är engagerade och har ett brett kontaktnät i Sverige och internationellt.

Hon har varit ansvarig för Venture Cup Öresund, jobbat som affärsutvecklare på Teknopol och på Minc samt varit ansvarig för Connects verksamhet i Malmö. Hon har varit koordinator för entreprenörskap och social innovation vid Malmö högskola, utvecklat kurser i entreprenörskap och mentorprogram för entreprenörer.

Maria Collings
Redaktör, kommunikation & sociala medier
070-853 29 30
maria.collings@mau.se
Maria Collings är bekant med MSI genom hennes tidigare roll som projektledare och verksamhetsledare på ISU - Institutet för hållbar stadsutveckling. Innan dess har hon främst arbetat inom offentlig sektor i Malmö och Kristianstad med frågor som berör hållbar utveckling, miljö- och klimatfrågor, cirkulär ekonomi, kommunikation och hållbar stadsutveckling.

Hon har dessutom inititerat och drivit Vintage Malmö som arrangerade sex vintagemässor under perioden 2012-2015. Hon är intresserad av samhällsutmaningar som berör hållbartsområdet och mer specifikt cirkulär- och kollaborativ ekonomi, smart mode, stadsutveckling och gärna med ett otippat, brett och tvärvetenskapligt lösningsperspektiv.

På MSI är Maria ansvarig för webb, sociala medier och kommunikationsplanering.
Per-Anders Hillgren
Forskare, Designprocesser
070-285 6267
per-anders.hillgren@mau.se
Per-Anders Hillgren har en doktorsgrad i interaktionsdesign och har specialiserat sig på kollaborativa designprocesser. Han har initierat flera design- och forskningsprojekt och har mer än tio års erfarenhet av samarbeten med bl.a. ett 40-tal olika aktörer i alla sektorer. Han utforskat hur IKT- och media lösningar kan stödja praktiker inom kultursektorn, stadsutveckling samt hälso- och sjukvård (bl.a. KLIV-projektet, vilket vann Dagens Medicins stora IT pris 2003 och User Awards 2004.

Per-Anders var projektledare för pilotprojektet Malmö Living Lab för Nya Medier 2007-2009. Som projektledare och forskare på MEDEA har han utforskat skärningspunkten mellan social innovation, living labs och kollaborativ design. Hans roll inom MSI är att bygga upp och ansvara för fokusområdet designprocesser.

Vår styrgrupp

Charlotte Ahlgren Moritz
Ordförande
Mötesplats Social Innovation
Vice Rektor
Malmö högskola
Maja Frankell
Skandinavienchef
Ashoka Scandinavia


Lena Wetterskog Sjöstedt
Chef Kansli Hållbar Utveckling
Malmö stad


Åsa Skogström-Feldt
Global President och VD
Hungerprojektet


Amir Sajadi
VD och Grundare
Hjärna. Hjärta. Cash.


Pär Larshans
Hållbarhetschef
Ragn-Sells


Catja Appelros
Strategy Manager
E.ON Sverige


Våra rådgivare

Bjarne Stenquist
Fristående skribent och konsult
Bjarne Stenquist är konsult, skribent och samhällsentreprenör inom frågor som rör förändring av miljonprogram, koppling av fysiska och sociala investeringar samt social innovation i offentlig sektor. Han har under nästan två decennier varit verksam som journalist vid bl.a Svenska Dagbladet, Veckans Affärer och Dagens Nyheter. Åren 2010-2016 var han anställd i Malmö stad för att bygga upp Områdesprogrammen, projektleda Bygga om dialogen, följa upp Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och inleda förhandlingarna med det idéburna civilsamhället om ett samverkansavtal med staden. Åren 2001-2004 var han ”research associate” vid tankesmedjan Demos i London och deltog i den grupp som 2010 (?) som skrev ansökan till KK-Stiftelsen om etablering av Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola. Han har idag uppdrag från Sweden Green Building Council (SGBC)/CityLab Action att utveckla verksamhet riktad mot kommuner med miljonprogramsområden, fungerar i samverkan med det Vinnovafinansierade projektet Decode (KTH/Tyréns/SGBC) som rådgivare till Uppsala kommun i arbetet med en strategisk plan för Gottsunda och har ett uppdrag från den statliga utredningen om en nationell biblioteksstrategi rörande bibliotekens roll för integration. Bjarne har genom åren samarbetat med designforskarna på K3 vid Malmö högskola och fungerat som rådgivare i utformningen av Social Innovation Summit. Senast har han skrivit om Co-Labs som ett redskap för att utveckla Malmö Innovationsarena och är redaktör för ett pågående arbete inom MSI gällande en utblick över forskning och utbildning kring social innovation i Sverige.
Camilla Backström
Naya
Rådgivare finansiering och effektmätning
Åsa Minoz
ModigMinoz
Rådgivare innovation, policy och kollaborativ ekonomi