Vårt team

Anna Landeborg
Projektledare
0702-22 07 11
anna.landeborg@mah.se
Anna Landeborg kommer från näringslivet med erfarenhet från olika branscher i roller som projektledare, produktchef och key account manager. Hon har även drivit egen konsultverksamhet inom språk och kommunikation. De senaste 10 åren har Anna jobbat med lärande, konceptutveckling och förändringsledning på EFL vid Ekonomihögskolan i Lund och Celemi International, och hon är utbildad processledare och Future Café-animatör. Hennes specialitet är projekt inom organisationsutveckling, förändringsledning och social innovation.

På MSI leder Anna projekt inom social innovation som till exempel Social Innovation Summit – Sveriges årliga mötesplats för social innovation, och samverkansprojektet Social Innovation Skåne.
E-mailLinkedIn
Erika Augustinsson
Ansvarig kommunikation och policy
072-526 40 09
erika.augustinsson@mah.se
Erika Augustinsson har arbetat med social innovation och samhällsentreprenörskap i olika former sedan 2004 bland annat på tankesmedjan Global Utmaning och vid KK-stiftelsens program för samhällsentreprenörskap. Hon är författare till boken Tjäna pengar och rädda världen som kom ut 2009.

På MSI arbetar hon med strategier för områdets utveckling med fokus på policy och kommunikation. Hon har varit med i EU:s expertgrupp GECES för utvecklingen av metoder för resultatmätning samt driver arbetet med resultatmätning på MSI. Erika har även haft uppdrag som expertutvärderare för forskningsansökningar med tema social innovation bl a inom EU:s ramprogram och Horizon.
E-mailLinkedIn
Hanna Sigsjö
Verksamhetsledare
070-965 54 33
hanna.sigsjo@mah.se
Hanna Sigsjö har sedan 2000 drivit och utvecklat sektorsövergripande innovationsarbete i gränslandet mellan akademi, privat, offentlig och ideell verksamhet. Hon har flerårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete där många parter är engagerade och har ett brett kontaktnät i Sverige och internationellt.

Hon har varit ansvarig för Venture Cup Öresund, jobbat som affärsutvecklare på Teknopol och på Minc samt varit ansvarig för Connects verksamhet i Malmö. Hon har varit koordinator för entreprenörskap och social innovation vid Malmö högskola, utvecklat kurser i entreprenörskap och mentorprogram för entreprenörer.

Marie-Louise Lövgren
Forsknings- och utbildningssamordnare
070-618 64 81
marie-louise.lovgren@mah.se
Marie-Louise Lövgren har studerat juridik med inriktning på CSR och mänskliga rättigheter men har också en mångårig erfarenhet av att jobba med kommunikation för ideella organisationer. Hon var bl a kommunikationschef för scouternas Världsjamboree 2011, en ungdomsevent med 40 000 deltagare från hela världen. Tidigare har hon varit regionchef för entreprenörstävlingen Venture Cup och fick där upp intresset för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap.

På MSI arbetar Marie-Louise som omvärldsbevakare och skribent på området social innovation och samhällsentreprenörskap, med fokus på forskning och akademins roll inom social innovation. Marie-Louise jobbar bland annat med vår Pop-up Science Shop, våra co-labs m.m.
Rebecca Allen Lamptey
Redaktör, kommunikation & sociala medier
070-429 12 92
rebecca.lamptey@mah.se
Rebecca Allen Lamptey har mångårig erfarenhet av samhällsentreprenörskap, social innovation, impact investment och CSR 2.0. Bl.a. som verksamhetsledare för ett Sida-finansierat ungdomsutbyte med Thailand på temat "Hållbart Entreprenörskap", översättning av Muhammad Yunus bok "Socialt Företagande" och verksamheter på Fryshuset. Som journalist har hon skrivit för Omvärlden och Veckans Affärer, samt ställt ut bilder från ett Sydafrikanskt ungdomsfängelse på Kulturhuset i Stockholm.

Förutom kommunikation och sociala medier på MSI har Rebecca utvecklat internationella relationer med bl.a. SIX och SOCAP, arrangerat evenemang samt tagit fram olika publikationer för MSI.
Per-Anders Hillgren
Forskare, Designprocesser
070-285 6267
per-anders.hillgren@mah.se
Per-Anders Hillgren har en doktorsgrad i interaktionsdesign och har specialiserat sig på kollaborativa designprocesser. Han har initierat flera design- och forskningsprojekt och har mer än tio års erfarenhet av samarbeten med bl.a. ett 40-tal olika aktörer i alla sektorer. Han utforskat hur IKT- och media lösningar kan stödja praktiker inom kultursektorn, stadsutveckling samt hälso- och sjukvård (bl.a. KLIV-projektet, vilket vann Dagens Medicins stora IT pris 2003 och User Awards 2004.

Per-Anders var projektledare för pilotprojektet Malmö Living Lab för Nya Medier 2007-2009. Som projektledare och forskare på MEDEA har han utforskat skärningspunkten mellan social innovation, living labs och kollaborativ design. Hans roll inom MSI är att bygga upp och ansvara för fokusområdet designprocesser.

Vår styrgrupp

Charlotte Ahlgren Moritz
Ordförande
Mötesplats Social Innovation
Vice Rektor
Malmö högskola
Maja Frankell
Skandinavienchef
Ashoka Scandinavia


Birgitta Vilén Johansson
Välfärdsdirektör
Malmö stad


Åsa Skogström-Feldt
Global President och VD
Hungerprojektet


Amir Sajadi
VD och Grundare
Hjärna. Hjärta. Cash.


Pär Larshans
Hållbarhetschef
Ragn-Sells


Catja Appelros
Strategy Manager
E.ON Sverige


Våra rådgivare

Camilla Backström
Naya
Rådgivare finansiering och effektmätning
Åsa Minoz
ModigMinoz
Rådgivare innovation, policy och kollaborativ ekonomi