2018: FÖRSTUDIE NATIONELL KUNSKAPSPLATTFORM

Vinnova beviljade medel för ett samverkansprojekt mellan Mötesplats Social Innovation och fem lärosäten för att beskriva etablering och uppväxling av en nationell kunskapsplattform med lokal och regional förankring för social innovation i Sverige.

2018: LANSERING SKRIFT OM EFFEKTMÄTNING

Vi lanserar skriften ”Alla pratar om det, men få gör det – en handbok i effektmätning”. Ladda ner skriften här

2017: Forskarnätverk bildas

Vi startar ett nytt forskarnätverk kring social innovation

2016: Underlagsrapport till analysgruppen Arbetet i framtiden

Vi producerar en rapport om arbetsintegrerande sociala företag till regeringen inom ramen för deras arbete kring framtidens välfärd. Läs den här »

2015: Social Innovation Summit arrangeras för första gången

Första upplagan av Social Innovation Summit arrangeras i Malmö i november. Runt 600 personer samlades under två dagar och temat var Shaping a nordic model of social innovation.

2015: Co-labs lanseras

Vi lanserar vår metod Co-labs, en satsning på labbmiljöer för samhällsnytta. Läs mer om Co-Labs här »

2015: 100 sociala innovationer lanseras

Initiativet 100 sociala innovationer lanserades våren 2015 då vi startade nomineringsprocessen och efterlyste exempel på sociala innovationer. De utvalda kommer samlas i en skrift som ges ut under hösten 2017. Läs mer om 100 sociala innovation här »

2014: Vi delar ut Göran Bredinger-stipendiet för första gången

Göran Bredinger tillsammans med Mötesplats Social Innovation stiftar ett nytt stipendium för unga samhällsentreprenörer, som ska delas ut i 10 år. Läs mer Göran Bredinger-stipendiet här »

2014: Skrifter med tema designlabb och impact investing publiceras

Vi genomför två stora kartläggningar och publicerar skrifter på tema designlabb och impact investing.

2013: Runda bordssamtal om CSR- och hållbarhetsfrågor

Tillsammans med dåvarande näringsminister Annie Lööf arrangerar vi ett runda bordssamtal om CSR- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkt för samtalet var MSI:s skrift: CSR/hållbarhet: samhällsengagerade företag som vill påverka och samverka.

2013: ABC i sociala investeringar ges ut

2012: MSI får i uppdrag av regeringen

att vara den nationella plattformen för social innovation och samhällsentreprenörskap.

2012: SOCAP – Designing the Future

SOCAP: Designing the Future arrangerades i Malmö med Impact Investment som huvudtema. Läs allt om eventet här »

2011: Social innovation på Malmö högskola

Kurser i social innovation och socialt entreprenörskap initieras vid Malmö högskola.

2011: Vår första skrift publiceras

Vi gör vår första skrift, en ABC i social innovation som lanseras under Almedalsveckan på Gotland. Läs den här »

2010: Mötesplats Social Innovation bildas

KK-stiftelsen ger Malmö högskola och Mittuniversitet ett uppdrag att skapa en mötesplats för social innovation i Sverige.