2017: Forskarnätverk bildas

Vi startar ett nytt forskarnätverk kring social innovation

2016: Underlagsrapport till analysgruppen Arbetet i framtiden

Vi producerar en rapport om arbetsintegrerande sociala företag till regeringen inom ramen för deras arbete kring framtidens välfärd. Läs den här »

2015: Social Innovation Summit arrangeras för första gången

Första upplagan av Social Innovation Summit arrangeras i Malmö i november. Runt 600 personer samlades under två dagar och temat var Shaping a nordic model of social innovation.

2015: Co-labs lanseras

Vi lanserar vår metod Co-labs, en satsning på labbmiljöer för samhällsnytta. Läs mer om Co-Labs här »

2015: 100 sociala innovationer lanseras

Initiativet 100 sociala innovationer lanserades våren 2015 då vi startade nomineringsprocessen och efterlyste exempel på sociala innovationer. De utvalda kommer samlas i en skrift som ges ut under hösten 2017. Läs mer om 100 sociala innovation här »

2014: Vi delar ut Göran Bredinger-stipendiet för första gången

Göran Bredinger tillsammans med Mötesplats Social Innovation stiftar ett nytt stipendium för unga samhällsentreprenörer, som ska delas ut i 10 år. Läs mer Göran Bredinger-stipendiet här »

2014: Skrifter med tema designlabb och impact investing publiceras

Vi genomför två stora kartläggningar och publicerar skrifter på tema designlabb och impact investing.

2013: Runda bordssamtal om CSR- och hållbarhetsfrågor

Tillsammans med dåvarande näringsminister Annie Lööf arrangerar vi ett runda bordssamtal om CSR- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkt för samtalet var MSI:s skrift: CSR/hållbarhet: samhällsengagerade företag som vill påverka och samverka.

2013: ABC i sociala investeringar ges ut

2012: MSI får i uppdrag av regeringen

att vara den nationella plattformen för social innovation och samhällsentreprenörskap.

2012: SOCAP – Designing the Future

SOCAP: Designing the Future arrangerades i Malmö med Impact Investment som huvudtema. Läs allt om eventet här »

2011: Social innovation på Malmö högskola

Kurser i social innovation och socialt entreprenörskap initieras vid Malmö högskola.

2011: Vår första skrift publiceras

Vi gör vår första skrift, en ABC i social innovation som lanseras under Almedalsveckan på Gotland. Läs den här »

2010: Mötesplats Social Innovation bildas

KK-stiftelsen ger Malmö högskola och Mittuniversitet ett uppdrag att skapa en mötesplats för social innovation i Sverige.