Nyheter

Ny ansökningsomgång hos Tillväxtverket på tema samhällsentreprenörskap och social innovation

Sökande projekt kan omfatta idéutveckling, affärs-/tjänsteutveckling och/eller kommersialisering/spridning.

Tillväxtverket prioriterar ansökningar som avser:

1. Projekt för utveckling av nya tjänster, arbetssätt och verksamheter i företag/föreningar med mera som syftar till att förbättra levnadsvillkor och tillgång till arbete i områden med hög arbetslöshet, höga sjuktal, låg service etc.

Projekt som planeras och genomförs i samverkan med de som verksamheten berör prioriteras.

2. Projekt som ägs och drivs av kvinnor med syfte att:

  • Stärka utvecklingen av fler sociala innovationer i dessa företag eller
  • Bidra till affärsutveckling i företag där samhällsentreprenörskap är den viktigaste drivkraften

Projekt som riktar sig till företag som ägs och drivs av kvinnor med syfte att:

  • Stärka utvecklingen av fler sociala innovationer i dessa företag eller
  • Bidra till affärsutveckling i företag där samhällsentreprenörskap är den viktigaste drivkraften

 

Syftet med detta är att främja en hållbar tillväxt genom att se och stötta utvecklingen av hållbart företagande, i alla tre aspekterna: socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

För mer information om hur du ansöker och vad som gäller, läs och allt på Tillväxtverkets hemsida

Läs tidigare artikel om Tillväxtverkets utlysningar
Lista på beviljade medel 2012

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *