Nyheter

Malmö högskola och Region Skåne storsatsar på Mötesplats Social Innovation

Med start hösten 2012 kommer Malmö högskola och Region Skåne att finansiera driften av Mötesplats Social Innovation. Syftet är att fortsätta det nödvändiga arbetet med kunskapsutveckling på området och att verka som en samlande nod för de många initiativ som finns idag inom social innovation.

– De senaste två åren har Skåne och Sverige profilerat sig internationellt som en nod för utvecklingen av social innovation. Det är det arbetet vi fortsätter med nu, säger Eva Engquist, vice rektor vid Malmö högskola och ordförande i Mötesplats Social Innovation.

Begrepp som social innovation, socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap brukar förklaras som initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt.

Globalt såväl som inom EU pågår arbetet med att lyfta upp och främja dessa innovativa lösningar med ett flertal stora satsningar. Ett arbete som blivit allt viktigare för att vårt samhälle ska kunna möta utmaningar som ansträngd offentlig ekonomi, demografiska förändringar, folkhälsoutmaningar, migration och klimatförändringar.

– Det är oerhört viktigt att stärka civilsamhället, som ju länge har varit eftersatt i Sverige. Vi kan inte göra allt, men vi kan se till så att förutsättningar finns för ett väl utvecklat civilsamhälle som tillsammans med offentlig och privat sektor kan bidra till nya lösningar på våra utmaningar, säger Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne.

Mötesplats Social Innovation är en nationell plattform som utvecklar forskning, kunskap och kompetens inom de växande områdena social innovation och samhällsentreprenörskap. Inom ramen för plattformen samlas akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Sverige som vill främja framväxten av sociala innovationer.

Mötesplats Social Innovation kommer att fokusera på specifika tema-områden inom social innovation: ledarskap, samproduktionsformer, finansiering och företags sociala ansvar, CSR. Målet med samarbetet på sikt är utvecklingen av konkreta gemensamma projekt, nya hållbara affärsmodeller samt utveckling av nya produkter och tjänster.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *