Gästkrönika

Inte bara läkemedel…

Att läkemedel skapar stora värden för samhället är väl ställt utom allt tvivel. Läkemedel räddar liv och förbättrar livskvalitén för mängder med människor, såväl här i Sverige som globalt. Trots detta, eller kanske på grund av de framgångar som nåtts med medicinska behandlingar inom hälso- och sjukvården, pågår en förvandling av läkemedelsindustrin i det tysta: Från att agera som en leverantör av läkemedel till att bli en leverantör av ”intelligenta hälsolösningar” till samhället. Nu är det ”inte bara läkemedel” som gäller – industrin ”is moving beyond the pill”.

Jag har jobbat i läkemedelsindustrin i 20 år och är enormt stolt över den ständiga utveckling av nya läkemedel som sker. Vi kan idag hjälpa patienter, med sjukdomstillstånd som för inte länge sedan var livshotande, till bra och väl fungerande liv.

  • Dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom har minskat med 60% sedan 1950-talet
  • Dödlighet i magsår har minskat med 72% sedan 1965
  • Dödlighet i aids har minskat med 70% sedan 1995
  • Den förväntande livslängden ökade två år mellan åren 1986 och 2000, 40% av ökningen kommer av nya läkemedel

 

Men bra behandlingar av sjukdomar ger inte med nödvändighet ett samhälle som kan beskrivas med orden ”världens hälsosammaste”. Efterhjälpande insatser som läkemedelsbehandlingar måste också kompletteras med preventiva insatser. Alla olika aktörer i samhället måste samverka för att förebygga ohälsa och för att vara med och skapa hälsa. Läkemedelsindustrin har med sin stora kompetens om hur sjukdomar uppkommer en viktig roll i det arbetet. Vi måste hitta nya samverkansformer med hälso- och sjukvården och apoteken, men också med andra för oss ovanligare samarbetspartner. Varför inte exempelvis med nutritionister och innehavare av gym- och idrottshallar. Eller med aktörer inom digitala och/eller sociala medier – de vet ju hur man når ut med information till olika målgrupper.

Trots att vi inom industrin har fört denna diskussion under ett antal år finns fortsatt ett enormt behov av, och utrymme för, sociala innovationer och sociala entreprenörer. Det är lätt hänt att tanken dras till innovationer inom e-hälsa eller m-hälsa (mobila lösningar). Det finns redan många exempel på hälsorelaterade appar och andra (digitala) verktyg. Men behovet av innovation är minst lika stort vad gäller system- och organisationsfrågor samt inom utbildning och fortbildning.

Gemensamt kan vi skapa förutsättningarna för ”världens hälsosammaste samhälle”. Sociala innovationer och socialt entreprenörskap kan bidra till friska och välmående barn och ungdomar, ett hälsosamt vuxenliv och en aktiv ålderdom.

Jag är övertygad om att jag under de kommande 20 åren kommer att se en minst lika dramatisk förbättring av hälsa som vi har sett vad gäller minskad ohälsa de senaste 20 åren.

Skrivet av Bengt Mattson, CSR och Miljöfrågor, Pfizer AB

Läs övriga krönikor i denna serie

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *