Nyheter

Innovationskarneval lyfte ungas perspektiv på en hållbar framtid

InnoCarnival Skåne är en innovationskarneval som under två dagar ägnades åt att visa upp och främja kreativiteten hos barn och unga. Över tusen elever och studenter från hela Skåne fanns på plats för att visa upp sina idéer för en hållbar framtid. Konceptet är hämtat från Hongkong som arrangerat en innovationskarneval årligen sedan 2005.

Temat för InnoCarnival är hållbarhet, vilket innefattar innovationer som både är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Ett av målen med arrangemanget är att få fler unga intresserade av hållbar utveckling, innovationer och entreprenörskap.

Skolelever i kreativt samarbete
Bland annat så har skolklasser under året deltagit i ”Äventyret” i Fulltofta strövområde tillsammans med Drömmarnas Hus. Skolklasserna har fått arbeta med att utforma framtidens robotar. Hur ska de se ut och vad ska de egentligen kunna? De har fått inhämta kunskap, skapa sig insikter och samarbeta för att slutligen skapa robotprototyper som alla gick att skåda på mässan.

I samband med karnevalen pågick också en innovationstävling för grundskolan och gymnasiet, där första priset var en studieresa för hela klassen till Hongkong. Sammanlagt kunde besökarna skåda 75 stycken tävlingsbidrag som trängdes i montrarna. Av dessa valdes 10 stycken ut som finalister.

Hållbara städer på havet
Vinnarna blev klass TE 12A och B från Österportskolan i Ystad med bidraget ”Lotus – the city of tomorrow”. Bidraget var en prototyp av ett flytande forskningscenter i form av en blomma. Idén är att centret har till uppgift att forska kring alternativa bosättningar på havet och de utmaningar som uppstår och kräver nya lösningar i form av energi- och matförsörjning.

Juryns motivering löd:
En långsiktig, ekologisk, genomtänkt och utvecklingsbar idé, som kan ge upphov till nya, mångsidiga upptäckter och förändra vårt sätt att leva. Människans miljö och överlevnad sätts i centrum med förnyelsebar energi och innovativa, självförsörjande lösningar. Mer forskning behövs och uppmanar till gemensamma satsningar och resurser, för här har vi en potentiell revolution för hållbara städer!

Förutom innovationer så var mässan fylld av skaparverkstäder, öppna föreläsningar, utställningar, musik och uppträdanden. Det var också möjligt att arbeta i den kreativa work lounge som byggts upp som ett jättelikt organisk format bord mitt i mässhallen. Mötesplats Social Innovation fanns på plats för att lyfta tanken om att innovationer kan vara socialt hållbara och förbättra samhället.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *