Ekonomi, Forskning

IBM går med i Mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap

”Man kan inte enbart tänka på tekniska innovationer när man ser på ett samhälle; vill man ha en holistisk syn så är sociala innovationer lika viktiga. Dessutom tycker jag att sociala innovationer är en viktig länk till en smartare framtid för Sverige!”

Det säger Jolanda van Rooijen från IMB. Som nybliven medlem i Mötesplatsen för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap hoppas hon på en tät dialog med övriga intressenter och medlemmar i Mötesplatsen. För hon anser att ett tätt samarbete mellan akademi, näringsliv, det offentliga och den idéburna sektorn är ett måste för att bygga broar.

”Istället för att bygga stuprör måste vi bygga hängrännor! Vi behöver brainstorma på ett nytt sätt och mötas för diskussioner i fora där vi annars kanske inte hade stött på varandra.”

Inom IBM pågår forskning kring tjänstesektorn i USA. Jolanda berättar att den här forskningen inte enbart är djupt teknisk, utan i flera fall ligger i linje med det som diskuteras inom Mötesplatsen.

”I och med vårt medlemskap har Mötesplatsen också tillgång till IBM:s forskare i San Diego och en möjlighet att utnyttja deras kunskap. Möjligheter till forskningsutbyte finns som ett naturligt led i detta samarbete.”

Att delta i samhällsutvecklingen är en självklarhet för IBM, menar Jolanda. Men ingen kan göra allt på egen hand.

”Samhället har sina utmaningar men ingen kan inte lösa dem ensam. Här krävs samarbete och förnyade sätt att tänka. Vi hoppas kunna vara med och bidra till en positiv och allt smartare samhällsutveckling. Vi bryr oss och vill vara med!”

Jolanda är övertygad om att intresset för sociala innovationer kommer att växa, men tycker att det återstår en tydlig uppgift:

”Begreppet sociala innovationer är relativt nytt i Sverige och det kan råda förvirring kring vad begreppet omfattar. Här har Mötesplatsen en uppgift att få fler att förstå vad det handlar om och visa på bredden inom området. Utöver att prata om strategier behöver vi visa upp konkreta exempel, visa upp goda idéer och visa vad som åstadkommits.”
120px-ibm_logo.jpg Jolanda van Rooijen är både nordisk CSR-chef på IBM och ansvarig för universitetsrelationer Sverige. IBM är intresserade av samhällsutveckling och innovationer och menar att sociala innovationer även måste innefatta tekniska innovationer. Under våren 2011 drev de ett ”100-årsprojekt” som vände sig till ungdomar, där de arrangerat ett megaforum där bland annat sociala medier diskuterats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *