Nyheter

Hur kan designtänkande bidra till fler sociala innovationer?

Hur kan design och designers arbetssätt användas inom offentlig sektor och för att åstadkomma sociala innovationer? Dessa frågor diskuterades vid två seminarier den 27 och 28 januari, på Konstfack i Stockholm och med Mötesplats Social Innovation som en av arrangörerna. Bland de internationella talarna märktes Stéphane Vincent från franska ”do-tanken” La 27e Région, som bland annat berättade om arbetsmetoden ”Friendly Hacking”.

logga designprocesser– Istället för att komma med färdiga lösningar vill vi försöka omformulera problem. Vi är ”doers” och tycker att görande i många fall är en förutsättning för förståelse. Vår metod ”Friendly Hacking” innebär att vi sätter ihop ett multidisciplinärt team som flyttar in på den plats eller arbetsplats som behöver förändras. Tillsammans med de berörda arbetar vi i olika steg, under ett antal veckor, för att därefter föreslå förändringar, sa Stéphane Vincent, som deltog både under måndagen och tisdagen.

Båda designseminarierna på Konstfack arrangerades som en del i en förstudie för ett designlabb som Mötesplats Social Innovation just nu genomför, med hjälp av strukturfondsmedel från Tillväxtverket. Förstudien ska undersöka förutsättningarna att etablera ett designlabb som kan fungera som en testarena för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Den 27 januari deltog ett trettiotal personer i seminariet ”Design in the public sector – opportunities and challenges”. Samtliga närvarande hade ett intresse för eller arbetar redan med design och sociala innovationer. Kortare presentationer och mindre gruppdiskussioner kring hur design bättre och oftare kan användas inom social innovation präglade dagen. Bland talarna fanns, utöver franske Stéphane Vincent, även Bjarne Stenquist från Malmö stad och Bengt Jacobsson från Södertörns högskola. Höll ihop trådarna gjorde Per-Anders Hillgren från Malmö högskola och Mötesplats Social Innovation. Utöver dessa två arrangörer stod även Konstfack, Designfakulteten och SVID bakom detta seminarium, med stöd av EU.

designlabb 28 feb 2014 publik

Den 28 januari fylldes en stor föreläsningssal på Konstfack och föreläsningarna sändes parallellt via Bambuser (del 1 och del 2). Rubriken för dagen var ”Designing Publics, Publics Designing: Design roles in social innovation”. Stéphane Vincent från 27e Regionen inledde dagen. Han började med att berätta att 27e Regionen bildades av ett antal personer med ett förflutet inom statlig och regional förvaltning, vars administration och arbetssätt de gärna ville förändra.

Modernisera offentliga sektorn
– Vi tror på den offentliga sektorn, men anser att den måste moderniseras. Det var därför vi startade 27e Regionen. Vi är en icke vinstdrivande organisation som väljer att ta ansvar. Samtidigt som vi är en neutral aktör är vi också aktivister, vilket är en delikat balansgång som vi ständigt funderar över, sa Stéphane Vincent och fortsatte:

– Just nu känns det som vi står inför ett paradigmskifte. Intresset för det vi gör ökar och jag tror att design har en stor potential inom social innovation. Framåt tror jag vi har ett växande behov för den här typen av tjänster, samtidigt som det finns allt mindre pengar. Då är det viktigt att kunna förändra saker från insidan, in-house, till exempel via Friendly Hacking. Här gäller det för designers att vara ödmjuka, duktiga på att kommunicera och interagera med brukarna samt att vilja implementera.

En annan viktig framtidsfråga som Stéphane Vincent pekade på var att inte förbise politikerna.

– Vi måste göra design görbart och förståeligt för politiker; stötta och stärka dem så att de också förespråkar och vill använda sig av design och designtänk.

Tid att skala upp
27e Regionen började med ett fåtal regionala uppdrag, som sakta har blivit fler och fler. Regionerna lär av varandra och nya kontakter knyts över Frankrike. Företagets kunskapsbank och exempelsamling växer sig allt större, ända upp på ministernivå och bland landets högsta administrativa utbildningar. Nu har tiden kommit för att skala upp verksamheten.

Under förmiddagen presenterade Per-Anders Hillgren den nyligen utgivna boken ”Public and collaborative, Exploring the intersection of design, social innovation and public policy”. Boken har publicerats av DESIS-nätverket (Design for Social Innovation towards Sustainability) med Per-Anders som en av medförfattarna. En annan av författarna fanns också på plats i Stockholm: Andrea Botero från Aalto University i Finland.

Efter lunch fanns möjlighet att lyssna till Katja Grillner, Heléne Frichot, Meike Schalk och Ramia Mazé, under rubriken ”Architectural and critical dimensions of urban social innovation”. Dagen avslutades med en kortare paneldiskussion.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *