2017: Forskarnätverk bildas

Vi startar ett nytt forskarnätverk kring social innovation

2016: Rapport om sociala företag till regeringen

Vi producerar en rapport om sociala företag till regeringen inom ramen för deras arbete kring framtidens välfärd.

2015: Social Innovation Summit arrangeras för första gången

Första upplagan av Social Innovation Summit äger rum i Malmö i november. 600 personer samlades under två dagar och temat var Shaping a nordic model of social innovation.

2015: Co-labs lanseras

Vi lanserar vår metod Co-labs, en satsning på labbmiljöer för samhällsnytta.

2015: 100 sociala innovatoiner lanseras

2014: Vi delar ut Göran Bredinger-stipendiet för första gången

2014: Skrifter med tema designlabb och impact investing publiceras

Vi genomför två stora kartläggningar och publicerar skrifter på tema designlabb och impact investing

2013: Runda bordssamtal om CSR- och hållbarhetsfrågor

Tillsammans med dåvarande näringsminister Annie Lööf arrangerar vi ett runda bordssamtal om CSR- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkt för samtalet var MSI:s skrift: CSR/hållbarhet: samhällsengagerade företag som vill påverka och samverka.

2013: ABC i social investeringar ges ut

2012: MSI får i uppdrag av regeringen

att vara den nationella plattformen för social innovation och samhällsentreprenörskap.

2012: SOCAP – Designing the Future

SOCAP – Designing the Future arrangerades i Malmö med Impact Investment som huvud tema. I arbetet med att hitta nya affärsmodeller och fler fonder för att få investerare och samhällsentreprenörer att mötas arrangerade Mötesplatsen tillsammans med Malmö högskola, Region Skåne och Malmö stad SOCAP: Designing the Future i Malmö den 8-10 maj 2012.

2011: Social innovation på Malmö högskola

Kurser i social innovation och socialt entreprenörskap initieras vid Malmö högskola.

2011: Vår första skrift publiceras

Vi gör vår första skrift, en ABC i social innovation som lanseras under Almedalsveckan på Gotland.

2010: Mötesplats Social Innovation bildas

KK-stiftelsen ger Malmö högskola och Mittuniversitet ett uppdrag att skapa en mötesplats för social innovation i Sverige.