Nyheter

EU utser experter för att mäta resultat av social innovation

I samband med EU:s satsning ”Social Business Initiative”, SBI som ska ta fram riktlinjer för en gemensam politik för samhällsentreprenörskap i Europa, inrättades en extern expertgrupp, GECES vars syfte är att stödja och återkoppla kring arbetet inom SBI. Inom expertgruppen bildades ytterligare en grupp som ska fokusera på ”impact measurements” – mätbarhet och mätmetoder för social innovation och detta i samband med förslaget om att inrätta en ny certifiering för  ”European Social Entrepreneurship Funds” EuSEF.

Vid sitt senaste möte i oktober utsåg DG Markt, DG Employment och DG Enterprise, sammanlagt 16 personer att ingå i expertgruppen för ”impact measurements” – däribland Erika Augustinsson, ansvarig för omvärldsanalys, strategi och policy på Mötesplats Social Innovation.

– Detta är såklart en jättespännande nyhet. Vi kan tillföra ett nordiskt perspektiv i EU kommissionens arbete med social innovation och finansieringsfrågor, säger Erika Augustinsson och förklarar att det är genom Mötesplatsens samarbete med andra intressenter inom området och ett brett nätverk internationellt och nationellt som gjort antagningen till arbetsgruppen möjlig.

Rent konkret innebär arbetsgruppen att Mötesplats Social Innovation medverkar i egenskap av sin kompetens inom området och inom sina fokusområden som består av resultatmätning, affärsverksamhet och samhällsnytta, finansiering och affärsmodeller samt ledning och organisation.

Behovet av att arbeta med att mäta resultat är extra stort just nu då många arbetar med att hitta alternativa finansieringslösningar som ska stödja sociala innovationer och samhällsentreprenörer. Utan möjlighet att mäta vad dessa entreprenörer och initiativ faktiskt genomför, är det svårt att få ett ökat kapitalflöde i den riktningen.

– Det är ju oerhört spännande att vi får vara med om att utforma den europeiska politiken för social innovation – en svår men viktig uppgift som vi gärna antar, säger Augustinsson och tillägger att mäta resultat är en av de svåraste frågorna att ta sig an inom det här området just nu.

På frågan om vad Augustinsson hoppas se framöver inom arbetsgruppen lyfter hon förhoppningen om en konkretisering av de initiativ som finns på den europeiska agendan, hur de påverkar de enskilda europeiska länderna och såklart hur det påverkar utvecklingen av sociala investeringar i Sverige.

– Vi ser att både Norge och Danmark har startat sociala investeringsfonder där man använder sig av SROI, Social return on investment, för att mäta sin samhällspåverkan. Jag undrar när vi får se en liknande utveckling i Sverige?

– Tidigare har vi mätt avkastning i form av pengar, nu vill vi även mäta inverkan på samhället. Hur ska vi göra detta? Det finns ju olika typer av mätmetoder och detta är föremål för många diskussioner bland både samhällsentreprenörer som investerare.

Den 26 november sker första träffen i Bryssel för arbetsgruppen, då kommer en genomgång ske av vad de förväntas arbeta med under perioden 2012-2017.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *