Ekonomi

EU-kommissionen föreslår stöd för socialt entreprenörskap

Ett företagande som tar ansvar leder till ökad och mer långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. Europa vill att ekonomins aktörer ska ta större socialt och ekologiskt ansvar. EU-kommissionen lämnar nu två meddelanden som ligger till grund för en konferens i Bryssel den 18 november. Det ena handlar om de traditionella företagens sociala ansvar (Corporate Social Responsibility). Det andra handlar om ”sociala företag”, dvs företag vars primära mål är sociala.

Initiativet för socialt entreprenörskap kommer att bidra till att denna framväxande sektors outnyttjade potential förverkligas.

– Socialt entreprenörskap är ett område med outnyttjad potential på vår inre marknad. Socialt entreprenörskap är ett bra exempel på en modell för företagande som både tar ansvar och bidrar till tillväxt och jobb. Men vi måste se till att alla företag – inte bara socialt inriktade – inser att de måste vara medvetna om sin inverkan på samhället och tar detta på allvar, säger Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör den inre marknaden.

Socialt företagande är företag som påverkar samhället i positiv riktning och ställer upp sociala mål för sitt företagande i stället för att bara maximera sin vinst. Den sociala ekonomin utgör i dag 10 % av alla företag i EU och har över 11 miljoner betalda anställda. Initiativet för socialt entreprenörskap omfattar en rad åtgärder för att främja en vidareutveckling av detta. Häri ingår förslag om sätt att förbättra dessa företags tillgång till finansiering (bl.a. till EU-finansiering via strukturfonderna och genom att framöver skapa ett finansiellt instrument för att sörja för sociala investeringsfonder och finansförmedlare med låne-, egenkapital- och riskdelningsinstrument), åtgärder för att förbättra deras synlighet samt en förenklad lagstiftning (t.ex. det kommande förslaget för en europeisk stadga för stiftelser, den kommande omarbetningen av reglerna om offentlig upphandling och åtgärder för statligt stöd för sociala och lokala tjänster).

EU-kommissionens meddelande om socialt entreprenörskap bildar utgångspunkten för ett antal initiativ, både lagstiftning och andra initiativ, som kommer att behandlas under de kommande två åren.

Ett första tillfälle att diskutera detta med berörda parter ges på konferensen om social ekonomi och socialt företagande som kommissionen anordnar den 18 november i Bryssel.Bland annat kommer Muhammad Yunus medverka i programmet, tillsammans med andra väl kända röster för socialt företagande. Se hela programmet för konferensen här.

Följ Mötesplatsen på Facebook

Följ Mötesplatsen på Twitter

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *