Nyheter

Designlabb och en ”Nordisk Social Finance Taskforce” i ny förstudie

Mötesplats Social Innovation (MSI), Sveriges nationella kunskapsplattform för social innovation och samhällsentrep-renörskap, samlar olika aktörer för innovativa och sektor-överskridande samarbeten och fokus ligger på innovation med stor samhällsnytta som gör gott för många människor.

– För att klara samhällsutmaningarna så fordras ett nytt samarbete mellan offentliga organisationer, näringsliv och civilsamhälle, säger Eva Engquist, ordförande i styrgruppen för MSI.

Att utveckla nya innovationsmetoder för social innovation är ett av de områden som MSI fokuserar på. MSI menar att så kallade designlabb är en intressant och växande innovationsmetod. MSI genomför därför en förstudie i syfte att etablera ett designlabb som kan fungera som en motor för social innovation och samhällsentreprenörskap. Förhoppningen är att se över möjligheten att utveckla ett mobilt designlabb med bas i Malmö men med nationell räckvidd.

– De första stegen i förstudien är att titta på vilka erfarenheter som finns hos internationella designlabb i framkant inom området och att tillsätta en internationell referensgrupp med personer som har erfarenhet av att utveckla designlabb, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare för MSI

Framstående internationella exempel på designlabb är Politec-nico di Milano, Parsons New School i New York, MindLab i Danmark, Helsinki design lab i Finland och La 27e Region i Frankrike.

För att kunna främja sociala innovationer och samhällsentrep-renörskap behövs dessutom nya finansieringslösningar. Det finns idag ett stort behov och ökande intresse av detta i Norden och internationellt. MSI har tillsammansmed Lars Jannick Johansen, grundare av den Den Sociale Kapitalfond i Danmark, sett behovet av att bilda en nordisk intressegrupp, en så kallad Nordisk Social Finance Task Force. Därför har MSI valt att också påbörja en förstudie för att bilda en sådan intressegrupp.

Förstudien görs i tre steg: först internationella aktörer och trender, sedan en beskrivning av vad som händer i Norden för att sedan se över vilka behov som finns i Sverige för att utveckla området. Även till denna förstudie kommer MSI att knyta en referensgrupp med personer som har god kunskap inom området.

– Det finns ett stort behov av nya, innovativa modeller för att finansiera social innovation samt att kunna mäta resultat och effekter. Vi hoppas kunna arbeta fram goda exempel på vad som kan fungera här i Norden, säger Hanna Sigsjö

Förstudien kring en Nordisk Social Finance Task Force kommer bl.a se över goda exempel på liknande Task Force i Kanada och Storbritannien samt den vid G8 mötet nybildade Taskforce on Social Impact Investment. 

Följ utvecklingen av förstudiearbetet löpande här på MSI hemsida samt på twitter under hashtagg #designlabb samt #norsocfintf

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *