Nyheter

Därför jobbar vi med design

Louisa Szücs Johansson, assisterade projektledare för Mötesplats Social Innovations förstudie om designprocesser svarar på varför design är ett viktigt område för sociala innovationer och vad vår förstudie går ut på.

logga designprocesserVarför en förstudie om design?

Social innovation är ofta gräns-, bransch- och sektorsöverskridande i sin karaktär t ex i form av nya slag av partnerskap och samarbete över gränser och sektorer. Vi arbetar med olika metoder och plattformar för samverkan och en tongivande del av samverkansmodellerna handlar just nu om designprocesser. Designpraktiken kännetecknas av fokus på brukarorienterade metoder som utgår från användarens perspektiv och behov, där vikt läggs vid att skapa processer som länkar samman skilda kompetenser och professioner.

För att klara samhällsutmaningarna så fordras ett nytt samarbete mellan offentliga organisationer, näringsliv och civilsamhälle och designprocesser kan skapa en ram för ett sådant gränsöverskridande arbete.

Vad är egentligen en förstudie och vad görs konkret?

Förstudien ska helt enkelt svara på om uppdraget eller projektet går att genomföra. Projektet i detta fall är undersöka förutsättningarna för att etablera ett designlabb som kan fungera som en motor för social innovation. De första stegen i förstudien har varit att titta på vilka erfarenheter som finns hos internationella designlabb i framkant inom området och att tillsätta en internationell referensgrupp med personer som har erfarenhet av att utveckla designlabb. Framstående internationella exempel på designlabb är Politecnico di Milano, Parsons New School i New York, MindLab i Danmark, Helsinki design lab i Finland och La 27e Region i Frankrike.

Under arbetet med förstudien har exempelvis La 27e Region varit särskilt intressant. De startade som ett designlabb och har därefter försöka bygga upp interna designlabb i olika förvaltningar i Frankrike. På så sätt har de utvecklat, byggt upp och implementerat kapacitet för att arbeta design-drivet i olika organisationer runt om i Frankrike och en stor kunskapsutveckling inom området har skett. Denna insikt i kombination med en stor efterfråga av kunskapsutveckling inom området i Sverige har gjort att förstudien arbetar med ett vidgat perspektiv på designlabb utifrån ett antal frågeställningar:

• Hur fungerar designprocesserna?
• För vilka aktörer kan designprocesser göra skillnad?
• Vilka är behoven där designprocesser kan göra skillnad?
• Vilken nivå ska ett designlabb verka på?

Utifrån dessa frågeställningar mobiliseras just nu intresse och aktörer och en nationell kartbild över landskapet byggs upp. Omvärldsanalysen som är en del av det resultatet kan du läsa om i vår ABC i Design och Social innovation.

Vad vill vi uppnå?

Att utveckla nya innovationsmetoder för social innovation är ett av de områden som MSI fokuserar på. Vi vill särskilt samla olika aktörer för sektors-överskridande samarbeten och fokus ligger på innovation med stor samhällsnytta som gör gott för många människor.

Sociala innovationer uppstår ofta ur dessa nya samarbeten, där aktörer tillsammans utforskar problem och småskaligt testar olika lösningar. Det är just detta sätt att arbeta som gör att design allt oftare kopplas samman med social innovation. Vi vill få fler att inse nyttan av design och utveckla förmågan att ta fram lösningar som bäst möter våra samhällsutmaningar.

När ska det vara klart?

I december kommer vi att presentera en sammanfattning innehållande bland annat omvärldsanalys, de nationella lärandeprocesser som just nu genomförs och rekommendationer för hur resultaten av förstudien kan tas vidare. Intressanta upptäckter kommer att spridas under året via exempelvis seminarium och den ABC Design och Social innovation som lanseras den 2:e och 3:e juni.

Mer om design och social innovation »

Morning session of seminar on design and public policy

Afternoon session of seminar on design and public policy

 

Referat från seminarium om design and public policy

Danmark långt framme inom design för social innovation

Seminarium om hur design kan lösa samhällsutmaningar i samarbete med SVID

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *