Social Innovation i Politiken

Danmark långt framme inom design för social innovation

Åsa Minoz har besökt Danmark för att ta pulsen på hur de jobbar med social innovation i politiken. Hon återvänder till Sverige imponerad och lite avundsjuk på vad Danmark åstadkommit inom området.logga designprocesser

Jag har nyligen haft tillfälle att ta del av vad som händer i Danmark vad gäller social innovation i politiken. Det är inte utan att bli lite avundsjuk och önska att vi kunde se en liknande utveckling i Sverige. Jag slås av att vi har mycket att lära och inspireras av från vårt grannland. Inte minst kring hur de utgår från människors upplevelser och behov och använder design som metod för för social innovation uppbackat av beslutsfattare och politiker som inser värdet av detta.

I Danmark arbetar kommuner som exempelvis Köpenhamn, Odense, Roskilde och Kolding långsiktigt och strategiskt med design som metod för att stärka sin innovationsförmåga och skapa ett bättre och mer hållbart samhälle för medborgare och företag. Den danska regeringen använder sedan ett tiotal år innovationslabbet MindLab. Med designmetoder som sätter användaren i centrum samskapar offentliga organisationer, näringsliv och medborgare på tvärs mot traditionellt silotänkande. Syftet är att skapa samhällslösningar som blir bättre för enskilda medborgare och ger ökad måluppfyllelse med smartare resurshantering från det offentligas sida. De utmaningar man tar sig an spänner över ett brett fält. Det kan röra bättre stöd till människor som skadat sig i arbetslivet eller bättre anpassade vägar för unga att betala skatt. Det kan också röra mer komplexa processer som att utforma nationell klimat- eller innovationspolitik. Sedan förra året finns också och Odense kommun med som ”delägare” till MindLab förutom ministerier inom danska regeringskansliet.

I slutet av januari deltog jag, och ungefär 1300 andra, på konferensen Velfaerdens innovationsdag, ett årligt danskt event med fokus på innovation för framtidens välfärdslösningar. För att förstå design för innovation i praktiken exempelvis inom välfärdsområdet vill jag rekommendera en ny film. Den har Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Stiftelsen svensk industridesign (SVID) tagit fram tillsammans. Filmen innehåller en lång rad svenska exempel på användardriven innovation med designmetoder från bl a Umeå kommun och landstingen i Värmland, Skaraborg. Se filmen här.

Vid konferensen i Köpenhamn visades bland annat många konkreta exempel på innovation inom välfärdsområdet. Bland många exempel som visades upp fanns ”Tryk politi” som är ett nytt sätt att involvera medborgare i brottsbekämpning och att finna saknade personer och skapa ökad trygghet i närmiljön. Ett annat exempel var ett äldreboende som efter svensk förebild använde akvarier för att bidra till ökad trygghet och bättre vardag och hälsa.

Konferensen var för mig en del i en lärresa till Danmark om innovation i offentligt verksamhet organiserad av SKL. Deltagarna kom från bl a regeringskansliet, fack, arbetsgivar- och intresseorganisationer, myndigheter, landsting och kommuner. Vi fick ta del av massor av dansk kunskap och inspiration med exempel från människor och organisationer som konkret arbetar med välfärdsinnovation. En röd tråd under resan var det ökade inslaget av medborgarinvolvering och designmetoder i innovationsarbetet.

Designern Sune Kjems var en av lärresans danska ciceroner är har stor erfarenhet av att arbeta med att stödja innovationsprocesser i offentligt verksamhet. Han summerade vad som kännetecknar ett designbaserat sätt att arbeta med innovation:

–          Människan i centrum – startar från en djup empati och förståelse av behov och vad som motiverar människor.

–          Samarbete – bygger på att dela flera perspektiv och att nyttja andras kreativitet för att stärka din egen.

–          Optimistism – har en grundläggande tro på att vi alla kan skapa förändring

–          Experimenterande – tillåter dig att misslyckas och lära av misstag – learning by doing.

Ett bestående intryck är också att den politiska uppbackningen för ökad användning av designmetoder är stark, liksom att fler och fler offentliga organisationer bygger sin egen kompetens och förmåga att nyttja detta sätt att arbeta. Det synliggörs inte minst i det nya partnerskapet mellan MindLab och Odense kommun liksom i exemplet Roskilde kommun där politiker själva fått egen erfarenhet av att arbeta med designbaserade metoder. SKL har sammanställt en reserapport från lärresan som du kan ta del av här.

Om vi lyfter blicken lite från den Danmark så händer mycket spännade på den internationella scenen inom design och social innovation. Inte minst gäller det framväxten av designlabb av liknande karaktär som MindLab. Erfarenheter och insikter från dessa studeras nu som bäst av mina kollegor i MSIs förstudie om designlabb som testarena för social innovation och samhällsentreprenörskap. En intressant artikel publicerades nyligen av Geoff Mulgan på temat. För övrigt finns, för oss som använder Twitter, en pinfärsk hashtag att följa för ”public and social innovation labs”: #psilabs.

Ett annat spännande nytt internationellt initiativ är European Design and Innovation Platform som precis dragit igång. En lång rad namnkunniga organisationer i Europa kommer att skapa en plattform för lärande inom området under ledning av brittiska Design Council. Initiativet finansieras av EU-kommissionen som en del i EUs Action Plan for Design-Driven Innovation.

Ett viktigt skifte i synsätt mot mer av innovation med användare och medborgare som utgångspunkt kan summeras med ett citat av Philip Colligan från brittiska Nesta i ett blogginlägg han skrev nyligen:

”Our narrative around public services reform starts with the need to move from a paternalistic model of public services where they are “done to” people, to a more collaborative approach where people are involved in the design and delivery of the services that they rely on.”

Läs mer

Design-led innovation in government,
Artikel av MindLabs vd Cristian Bason i Stanford social innovation review 2013

MindLabs verktygslåda för innovation i offentlig verksamhet

Hur kan designtänkande bidra till fler sociala innovationer?

Offentlig sektor behover tanka nytt for att gora nytta