Bootcamp för samhällsentreprenörer på SI Summit 2016

På Social Innovation Summit arrangeras Bootcamp för samhällsentreprenörer, en utbildning som ungdomar mellan 16-21 år kan söka. Syftet med Bootcampet är att få träffa likasinnade, lära sig grunderna för att bli en framgångsrik samhällsentreprenör och få stöttning att gå från idé till handling. Utbildningen är ett unikt initiativ och samarbete mellan Raoul Wallenberg Academy och Ashoka. Vi har ställt några korta frågor om projektet till Johanna Westien på Raoul Wallenberg Academy, projektassistent för Bootcamp för samhällsentreprenörer.