Norsk pionjär investerar i samhällsentreprenörer

Ett möte med unga samhällsentreprenörer gjorde starkt intryck på Johan H. Andresen. Några år senare drev han igenom ”den galna idén” Norsk Mikrofinansinitiativ. Stärkt av detta inledde investeringsföretaget Ferd 2009 sin satsning på samhällsentreprenörer, som lett till att Sosiale Entreprenörer i dag är ett av fem affärsområden. Andresen är en keynote talare på årets Social Innovation Summit.

”We need to take social innovation to the next level”

One of our speakers at this years Social Innovation Summit is Louise Pulford, Director of Social Innovation Exchange (SIX). SIX is one of the largest and longest running social innovation networks working globally, cross sectors and cross-fields. Having been part of putting social innovation on the map, Louise Pulford is now looking for those social innovations needed in order to address new societal issues that are arising.

Bootcamp för samhällsentreprenörer på SI Summit 2016

På Social Innovation Summit arrangeras Bootcamp för samhällsentreprenörer, en utbildning som ungdomar mellan 16-21 år kan söka. Syftet med Bootcampet är att få träffa likasinnade, lära sig grunderna för att bli en framgångsrik samhällsentreprenör och få stöttning att gå från idé till handling. Utbildningen är ett unikt initiativ och samarbete mellan Raoul Wallenberg Academy och Ashoka. Vi har ställt några korta frågor om projektet till Johanna Westien på Raoul Wallenberg Academy, projektassistent för Bootcamp för samhällsentreprenörer.