Sveriges första Pop-up Science Shop

Akademin + civilsamhället = sant! Samverkan och partnerskap mellan sektorer är något som ofta förs fram som nödvändigt för att lösa dagens samhällsutmaningar. Inom ramen för Social Innovation Skåne arrangeras en pilot av en Pop-up Science Shop, där aktörer från civilsamhället kan delta för att tillsammans med akademin lösa några av de samhällsutmaningar vi står inför idag.