Exempel på aktiviteter som genomförts inom Testbädd för äldreomsorgen i Malmö stad

Test och utveckling av dataspel för äldre
– Forskare från Malmö högskola i samarbete med Malmö stad.
Brukare och vård- och omsorgspersonal har samarbetat med forskaren Jeanette Eriksson vid Malmö högskola om konceptförslag på tjänster för äldre. Såväl befintliga som nya spel och appar testades tillsammans med äldre på ett särskilt boende och på tre dagverksamheter. Det resulterade i utformning av nya dataspel anpassade för att bli mer tillgängliga för målgruppen.
Surfplattorna används också mer idag, särskilt i de dagliga verksamheterna, bland annat […]

Frågor och svar om Testbäddar

Vad är en testbädd?
Enligt VINNOVA är en testbädd en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.
Vad är Testbädd för äldreomsorg i Malmö?
Det är en plattform som fokuserar på att utveckla och testa nya idéer och lösningar i praktiken; lösningar som ska bidra till att öka kvaliteten i vård och omsorg samt stärka den upplevda säkerheten och tryggheten i det […]