Kristoffer Persson får 2015 års Göran Bredinger-stipendium

Göran Bredinger-stipendiet delas från och med 2014 och tio år framåt ut till en ung samhällsentreprenör, i samarbete med Mötesplats Social Innovation. Årets stipendiat heter Kristoffer Persson. Via sin idé Studentvikarie Sverige vill han möta skolans vikarie- och lärarbrist genom att locka studenter att extra-jobba inom skolan och därigenom få upp ögonen för läraryrket.

Detta är juryn!

För andra året i rad delas Göran Bredinger stipendiet ut av Mötesplats Social Innovation. Med en vecka kvar till deadline så vill vi nu stolt presentera vår eminenta jury. Vi har fått till en kunnig skara vars kompetens kommer bidra till en bred och rättvis bedömning av era bidrag. Vi hoppas ni håller med oss!

Sara Magnusson är årets Göran Bredinger-stipendiat

Den 30 juni, på Almedalens andra dag, delades det allra första Göran Bredinger-stipendiet ut; ett nyinstiftat stipendium som under tio år framåt kommer att delas ut till en ung samhällsentreprenör. Stipendiet är på 50 000 kronor och tilldelas i år Sara Magnusson. Med sin idé Experimentfabriken vill hon ge unga i Sverige möjligheten att ha naturvetenskap och teknik som sitt fritidsintresse

MSI lanserar nytt stipendium för samhällsentreprenörer

”Jag vill bidra och visa min tacksamhet för det stöd jag själv fått från dem som trott på mig.” Det säger Göran Bredinger, som tillsammans med Mötesplats Social Innovation ligger bakom ett nyinstiftat stipendium för unga samhällsentreprenörer. Göran har varit entreprenör i nästan 30 år och vill via stipendiet ge unga samhällsentreprenörer en positiv start på karriären.