Konferens: Samhälle och Existens

26-27 april arrangerar Svenska Kyrkan och Malmö högskola en nationell konferens som rör sig i korsvägarna mellan politik, media, kultur och teologi och vänder sig till alla som arbetar med – eller är engagerade i – frågor som rör dessa samhällssektorer.

Invig Niagara och träffa oss på MSI

Det är dags att inviga Malmö högskolas nya hus Niagara och du är bjuden! Niagara är det senaste tillskottet i Malmö högskola och är ett samlingshus för fakulteterna Kultur och samhälle och Teknik och samhälle. Från och med höstterminen 2015 är det totalt omkring 4500 studenter och 500 medarbetare som ryms i detta 25 000 m² stora hus.

Smarta Samtal om delningsekonomi

Smarta Samtal är ett dialogforum som arrangerar frukostmöten där samtalet står i centrum. De samlar ledare från politik, näringsliv, akademi och civilsamhälle och håller ett samtal där många olika åsikter möts. Ambitionen är att bjuda till nya insikter hos både inbjudna talare och publik genom samtal med fokus på aktuella samhällsutmaningar.