Social intraprenör höjer äldres livskvalité

När Jeanette Mikkelsen gick på gymnasiet placerades hennes gammelmormor på ett äldreboende och utsattes för ovärdig vård. Det ledde till att Jeanettes ledstjärna i livet aldrig kom hem igen, trots att hon bara flyttat ut tillfälligt medan hennes lägenhet renoverades. Jeanette, som bestämde sig för att göra något åt saken, är i dag verksamhetschef på ett demensboende i Linköping och prisades nyligen för sitt ledarskap.

Social finance has entered the Swedish market

Social finance is on it’s way on to the Swedish financial marketplace, but there is still a long way to go. In Europe the United Kingdom has years of experience and is seen as somewhat of a role model. Stockholm recently hosted Peter Sebastian from Social Finance and Joe Ludlow from NESTA, and asked them to share what they have learned about impact investment and social finance.

Social finansiering kliver in på svenska marknaden

Social finansiering är på god väg in i den svenska marknaden, men fortfarande finns det mycket kvar att lära. I Europa har Storbritannien flerårig erfarenhet och ses som något av en förebild. Stockholm var nyligen värd för ett seminarium som gästades av Peter Sebastian från Social Finance och Joe Ludlow från NESTA som talade om sina erfarenheter av ’impact investment’ och social finansiering.