Boskap räddar uttorkade jordar

I arbetet med att återskapa uttorkade jordar och få dem bördiga på nytt spelar boskap en viktig roll. The Savory Institute har lyckats skapa en modell för detta, så att deras lokala satsningar kan växlas upp i större skala. Arbetet stöttas av New Yorkbaserade Buckminster Fuller Institute, som utforskar pragmatiska sätt att forma vår framtid.

Sociala innovationer i fokus i Malmö under två dagar

För att få fram nya modeller för en bättre värld gäller det att kunna se världen med nya glasögon. En samhällsentreprenör bör kunna se och agera annorlunda samt ta vara på nya marknader och möjligheter. I dag invigs SOCAP: Designing the Future, en tvådagars konferens och internationell mötesplats för samhällsentreprenörer, investerare och människor med ett intresse för sociala innovationer.