Nyheter

Annie Lööf deltog i dialogmöte om social innovation

SAMVERKAN. Dialogmötet om social innovation på Malmö högskola gästades av näringsminister Annie Lööf (c). Förutom att presentera en ny innovationssatsning av regeringen prisade hon även högskolan både som betydelsefull faktor för regional tillväxt och vad högskolan inneburit för Malmö stad.

Tillsammans med Regeringskansliet arrangerade Mötesplats Social Innovation under fredagen ett dialogmöte på Malmö högskola på temat: ”Ökad innovationskraft – social innovation och samhällsentreprenörskap”.

Bland de drygt 50 representanterna för näringsliv, högskola, departement och den offentliga sektorn fanns även huvudtalaren, näringsminister Annie Lööf. Hon redogjorde för regeringens dagsfärska satsning på innovationscheckar för de små och medelstora företag, bland annat inom den sociala sektorn, som behöver ny kunskap.

– Redan nu arbetar alla departement med innovationsfrågor och regeringen håller på att ta fram en nationell innovationsstrategi. Den kommer jag att presentera under hösten.

Dialogmötets resultat; i workshops, tematiska diskussionsgrupper och inspirerat av ett flertal talare, kommer vara en del av underlaget för den nationella innovationsstrategin för år 2020.

Annie Lööf som veckan före hade besökt Washington DC och det departement för sociala innovationsfrågor som president Obama skapat konstaterade: ”detta är ett oerhört hett begrepp över hela världen!”

Näringsministern berättade också att hon lärde sig mycket om social innovation och samhällsentreprenörskapets möjligheter genom boken ”Tjäna pengar och rädda världen” skriven av Erika Augustinsson på Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola, tillsammans med Maja Brisvall.

– Jag läste boken med stort intresse. Den lade mycket av grunden för den diskussion om vad social innovation och entreprenörskap innebär.

Malmö högskola utgör tillsammans med Mittuniversitetet Mötesplats Social Innovation. Annie Lööf ser mycket positivt på Malmö högskolas roll både där och i ett större perspektiv.

– Jättespännande, tycker jag. I fall man tittar på Sverige ser man att högskolor och universitet är av stor betydelse för regional tillväxt och därigenom också för nationell tillväxt. Det är viktigt att man utvecklar högskolor och universitet och samtidigt naturligtvis behåller kvalitéten.

– Och här ser man ju, sa näringsministern och gjorde en svepande gest med armen mot panoramafönstren över Universitetsholmen och Västra Hamnen, vad Malmö högskola har betytt för hela det här området och hur Malmö har utvecklat den här sidan av staden.

– Jag har till och med många personliga vänner som bor i Västra Hamnen sa den 28-åriga näringsministern och centerledaren som själv pluggade i Lund för några år sedan.

Text: Magnus Sjöholm

Läs underlaget till rundabordssamtalet här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *